Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: H 2014-510, H 2014-511, H 2014-512, H 2014-513, H 2014-514, H 2014-515, H 2014-516, H 2014-517, H 2014-518, H 2014-519. Βραζιλία: Disney Big 29. Πολωνία: Kaczor Donald 2014-22. Πορτογαλία: Disney Comix 99. Φινλανδία: Aku Ankka 2014-43 (περισσότερα πρόσφατα αρχειοθετημένα κόμικς...).   Πρώτες 100
   Βάθρο
   τυχαία ιστορία
   
   Inducks links

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

2 σαρώσεις, 2 περιγραφές ιστοριών, 1 σάρωση χαρακτήρα (Φουσέκης)

Οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων Inducks είναι διαθέσιμες υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια Inducks. Οι εικόνες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Disney και δεν αποτελούν μέρος του Inducks.