Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: FC JM 3279, MC MISMC 1, MC MISMC 2, XUC MLAF 3B. Γαλλία: Le Journal de Mickey 3279. Ελλάδα: Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ 26. ΗΠΑ: Frozen 1; Monsters, Inc. (Tokyopop) 1; Monsters, Inc. A Perfect Date 1; Monsters, Inc. Laugh Factory 3B; Monsters, Inc. Scary Stories 1; Monsters, Inc. The Humanween Party 1; Monsters, Inc. The Story of the Movie in Comics 1, 2. Ισλανδία: Andrés Önd 2013-01, 02, 03, 05, 06, 13, 14, 16, 18, 19. Νορβηγία: Carl Barks' Andeby 9. Ολλανδία: Troskompas 2015-16. Πορτογαλία: Disney Comix 125 (περισσότερα πρόσφατα αρχειοθετημένα κόμικς...).   Πρώτες 100
   Βάθρο
   τυχαία ιστορία
   
   Inducks links

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

332 σαρώσεις, 2 περιγραφές ιστοριών, δημιουργοί: Don Rosa (λίστα).
Σαρώσεις χάρη στους FAa, kriton, Mankkop, mariozzzz, misterio juvenil, tvfmdxer: CI 1 (au), MIK 263, 269, 285, 291, 295, 296, 297, MK 5, 6, 7 (gr), AT 137, 138, 140, 144, 149, 183, 211, GSD 3, 4, OM 1294, TL 724, 788, 798 (it), DCX125 (pt), MIAPD 1 (us).