Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: B AD 117-T0, B AD 117-T1, B JEM 8003, B JEM 8004, B JEM 8005, B JEM 8006, B JEM 8007, B JEM 8008, B JEM 8009, IC SCPA 27 (περισσότερα πρόσφατα αρχειοθετημένα κόμικς). Τεύχη: Βραζιλία: Tio Patinhas 613, 614. Ελλάδα: Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη Disney 45. Ιταλία: Scienza Papera 27 (περισσότερα πρόσφατα αρχειοθετημένα κόμικς).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   τυχαία ιστορία
   
   Inducks links

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

8 σαρώσεις, 2 περιγραφές ιστοριών, 1 σάρωση χαρακτήρα (PB from the future).
Σαρώσεις χάρη στους Pavlos, stan, tvfmdxer: WDC 255 (au), MVD 45 (gr), PBST 2 (it).