Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: HC DD1985-45W, HC DD2005-41W, IC ALTO 2, IC PSPOR 3, IC SPD 77 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα). Τεύχη: Δανία: Anders And & Co. 2017-21. ΗΠΑ: Vintage Funnies 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ιταλία: L'altro Topo 2; Paper Sport - I campioni del fumetti 3; Speciale Disney 77 (περισσότερα κόμικς που αρχειοθετήθηκαν πρόσφατα).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   Τυχαία ιστορία
   
   Σύνδεσμοι Inducks

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

120 σαρώσεις, 27 περιγραφές ιστοριών, 2 σαρώσεις χαρακτήρων (Mago Zuc, 0.0. Duck's sub chief).
Σαρώσεις που ανέβηκαν από τους alexlazarou97@hotmail.gr, Mankkop, stan, tvfmdxer, Victor: EPD 444 (ar), APD2 37 (br), MP 251 (fr), MM 439, 1304 (gr), TL 244 (it), MM 329A (us).