Πρόσφατα αρχειοθετημένα

Ιστορίες: GC LTBHA 2B (περισσότερα πρόσφατα αρχειοθετημένα κόμικς). Τεύχη: Βουλγαρία: Мики Маус 1998-02, 2002-23, 40, 41, 42. Γερμανία: Lustiges Taschenbuch Sonderband: Halloween 2. Δημοκρατία της Τσεχίας: Duck Tales 1991-01, 04. Νορβηγία: Donald Duck & Co 2016-40. Ολλανδία: Troskompas 2016-40. Σουηδία: Kalle Anka & C:o 2016-39 (περισσότερα πρόσφατα αρχειοθετημένα κόμικς).


   Πρώτες 100
   Βάθρο
   τυχαία ιστορία
   
   Inducks links

Πρόσφατα μηνύματα COA χρηστών

11 σαρώσεις, 13 περιγραφές ιστοριών, 1 σάρωση χαρακτήρα (Uncle Manley).
Σαρώσεις χάρη στους Ferdifelderhof, stan: TL 3173 (it), PO3 253, TR2016-40 (nl).